YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 
Vizyon
Vizyonumuz; bilgi toplumunu oluşturan kişiler için, yaşam boyu eğitim çerçevesinde ve takım ruhu esas alan bir yapıda uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak mevcut akademik personelimiz ile ülkemizin eğitim sorunlarını çözüm noktası oluşturacak bir merkez olmaktır.

Misyon
Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, uzaktan eğitim aracılığıyla eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.
ALO 191

REFERANSLAR