YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

İnkılap Tarihi II 2. Vize

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uzaktan Eğitim Bahar Yarıyılı 2. Vize sınavı 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü 10.00-11.00 saatleri arasında Yıldız Kampüsü’nde yapılacaktır.

Öğrenciler sınava girecekleri sınıfları http://www.ata.yildiz.edu.tr/uzaktan/duyurular.htm adresinden öğrenebilirler.

25 soru ve test şeklinde yapılacak olan sınavda; 7, 8, 9 ve 10. hafta konularından sorular sorulacaktır.

Not: Lisans Yönetmeliği gereğince öğrenciler bir dersin ara sınavlarından yalnızca birinin mazeretine katılabilirler. 1. veya 2. Vize mazeret sınavına girecek öğrencinin rahatsızlığından dolayı sınav günü hastaneden almış olduğu raporun ( en az 3 günlük ) aslını Yarılyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları Senato Kararı’nda (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/category.php?id=17 ) belirtildiği üzere sınav tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde kayıtlı bulunduğu kendi bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı

ALO 191