YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

İngilizce II Grup 19 (Uzaktan Eğitim / 9051052) Ara Sınav Takvimi

9051052 İngilizce II (Uzaktan/Online Eğitim) (%100 Türkçe eğitime tabii bölümlere)

1.Vize 22 Mart 2013 Cuma günü Davutpaşa Kampüsünde YDYO Binasında Saat 10:00’da başlayacaktır.

2.Vize 19 Nisan 2013 Cuma günü Davutpaşa Kampüsünde YDYO Binasında Saat 10:00’da başlayacaktır.

 

Not: Lisans Yönetmeliği gereğince öğrenciler bir dersin ara sınavlarından yalnızca birinin mazeretine katılabilirler. 1. veya 2. Vize mazeret sınavına girecek öğrencinin rahatsızlığından dolayı sınav günü hastaneden almış olduğu raporun ( en az 3 günlük ) aslını Yarılyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları Senato Kararı’nda (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/category.php?id=17 ) belirtildiği üzere sınav tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde kayıtlı bulunduğu kendi bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MODERN DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ALO 191